David Horvitz

Tentoonstelling Hasselt

De conceptuele kunstenaar David Horvitz (US, °1987) gebruikt verschillende technieken en media in zijn werk. Geïnspireerd op het internet zoekt Horvitz de limieten van het medium, maar evenzeer het poëtische karakter of de tekortkomingen ervan. Technologie is hierin vaak slechts een ‘vorm’ in plaats van een ‘medium’. Hiermee bevraagt hij het auteurschap, de beperkte draagwijdte van eigendom, de manipulatie van informatie of het verlies van controle ervan in onze hedendaagse schermmaatschappij.

Website

Instagram

Installation
Video